Groep 1/2B

Er zijn op De Springplank twee kleutergroepen. Dit schooljaar starten we vanaf februari met een 0-groep voor nieuwe kleuters die vanaf dan instromen. Iedere groep heeft een eigen lokaal met een speelwerkverdieping voor de poppenhoek en de bouwhoek. Ook heeft elke groep een eigen digibord met touchscreen.
In het schoolgebouw bevindt zich een speellokaal waar de kleuters dagelijks kunnen gymmen, rennen, klimmen, glijden, springen en spelletjes doen met hun eigen juf. Eén keer per week gymmen de kleuters onder leiding van de gymleerkracht. Het buitenspelen doen de kinderen van de kleutergroepen op het binnenplein van het gebouw en de natuurspeeltuin achter het gebouw.
Elke vrijdagmiddag is er speelgoedmiddag en mogen de kinderen iets van
thuis meenemen om samen mee te spelen. Eén keer per jaar gaan we met
alle kleuters op schoolreisje naar De Grote Speeltuin in Leidschendam en we maken regelmatig uitstapjes naar de bibliotheek, de kinderboerderij, theatervoorstellingen en bijzonderheden in de wijk.

Onderwijs in de kleutergroepen
Kleuters leren in andere situaties en op een andere manier dan oudere kinderen. Voor alle kinderen is het belangrijk dat zij zich veilig voelen en genoeg zelfvertrouwen hebben om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Voor kleuters is dit extra belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat uw kind zich op zijn gemak voelt in de groep en met plezier naar school komt. Dit doen wij door regelmatig allerlei groepsvormende activiteiten te doen met de kinderen, waarin de kinderen elkaar en de leerkracht goed leren kennen, leren samenwerken en samenspelen, leren rekening te houden met elkaar, leren te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten, en ook leren dat fouten maken mag.

Jonge kinderen leren door spel, zij zullen in hun spel steeds kiezen voor dat wat zij leuk en interessant vinden om te leren. De leerkracht zorgt voor een gevarieerd aanbod in spelactiviteiten en materialen zodat er voor ieder kind op ieder moment iets te leren valt. Ook zorgt de leerkracht ervoor dat zij dit spel op een goede manier begeleidt en zo maakt dat er leermomenten voor de kinderen ontstaan.

Wat jonge kinderen leren, kun je nog niet verdelen in schoolvakken. Voor jonge kinderen valt alles wat er te leren valt nog samen. Daarom werken wij met projecten de methode ‘Sil op school’. Tijdens zo’n project doen wij allerlei activiteiten in de grote en kleine kring, tijdens de werkles en de speellessen buiten en in de speelzaal. Deze activiteiten hebben te maken met een bepaald onderwerp dat jonge kinderen interessant vinden. Deze onderwerpen liggen dicht bij wat kinderen zelf mee kunnen maken zoals de seizoenen, feesten, dieren, de winkel, op vakantie enz. Daarbij komen allerlei onderdelen van hun ontwikkeling aan bod zoals de taal- en rekenontwikkeling, denkontwikkeling, ontwikkeling van de grote en kleine motoriek (beweging) en de sociaal emotionele ontwikkeling (wie ben ik en wie is de ander en hoe gaan wij met elkaar om).

Kinderen leren niet allemaal op dezelfde leeftijd dezelfde dingen. Voor het één hebben ze meer tijd en hulp nodig dan voor het ander. Jonge kinderen moeten daarom de ruimte en de tijd krijgen om hun activiteiten zelf te kiezen. Dan zijn zij het meest betrokken bij het leren. Hiervoor is het belangrijk dat een activiteit niet te moeilijk maar ook niet te makkelijk is voor een kind. De leerkrachten kijken steeds goed naar wat een kind al wel en nog niet kan om zo te weten welke activiteiten geschikt zijn voor een kind en op welke manier zij het kind kunnen helpen een stapje verder te komen, iets nieuws te leren.

Leerkrachten:
Juf Isabelle Koppe: maandag, dinsdag en vrijdag.
Juf Reina van der Werf: woensdag en donderdag.