Groep 1/2B

Klik hier voor het nieuws uit de groep.


 

(tekst van 2019-2020)
Er zijn op De Springplank drie kleutergroepen. Iedere groep heeft een eigen lokaal met een speelwerkverdieping voor de poppenhoek en de bouwhoek.
Ook heeft elke groep een eigen digibord met touchscreen.
Gedurende het hele schooljaar stromen er 4-jarigen binnen en zij wennen snel aan het ritme van de dag en leren van de andere kinderen. De dag wordt meestal gestart in de kring met leuke leerzame activiteiten uit de methode Kleuteruniversiteit. Deze methode heeft als motto: Spelend wijzer! We maken hierbij gebruik van prachtige prentenboeken.
In de kleutergroepen wordt veel aandacht aan de taal besteed en met Gecijferd Bewustzijn en Fonemisch Bewustzijn bereiden we ze geleidelijk voor op het lezen en rekenen in groep 3. Tijdens het zelfstandig werken en spelen in de klas mogen de kinderen zelf een keuze maken met behulp van een kiesbord. Met het ontwikkelingsmateriaal, creatieve activiteiten, zand en klei, en de speelleerhoeken hebben ze een ruime keus om zich zowel sociaal als cognitief te ontwikkelen.
In het schoolgebouw bevindt zich een speellokaal waar de kinderen dagelijks kunnen gymmen, rennen, klimmen, glijden, springen en spelletjes doen met
hun eigen juf. Eén keer per week gymmen de kleuters onder leiding van de gymleerkracht. Het buitenspelen doen de kinderen van beide kleutergroepen
op het binnenplein van het gebouw, dat speciaal is ingericht voor de kleuters.
Elke vrijdagmiddag is er speelgoedmiddag en mogen de kinderen iets van
thuis meenemen om samen mee te spelen. Eén keer per jaar gaan we met
alle kleuters op schoolreisje naar De Grote Speeltuin in Leidschendam en we maken regelmatig uitstapjes naar de bibliotheek, de kinderboerderij, theater-voorstellingen en bijzonderheden in de wijk.
In de groepen 1/2 van de Springplank leert ieder kind spelenderwijs steeds meer.

Leerkrachten:
Juf Reina van der Werf: dinsdag, woensdag, donderdag.
Juf Isabelle Koppe: maandag, vrijdag.