Groep 1C

Per 1 januari van dit schooljaar bestaat groep 1C. Hierin komen nieuwe kleuters die vanaf dan instromen. Ook deze groep heeft een eigen lokaal met onder andere een poppenhoek, bouwhoek, toiletjes en een eigen digibord.

Leerkrachten:
Juf Liesbeth van Westerop.
Juf Morgaine Westers.
Juf Lisette Meyer.