Groep 3

Wij geven les met behulp van methodes. Door goed te observeren en te kijken naar toets resultaten bepalen wij op welk niveau wij de lesstof aanbieden, het kan zijn dat uw kind extra uitleg nodig heeft of juist uitdagendere stof.

Rekenen
We maken gebruik van de methode Pluspunt. Dit schooljaar leren we o.a. splitsen en optellen en aftrekken t/m 10. We leren ook prijzen bepalen en tellen met sprongen t/m 20. Daarnaast besteden we tijd aan verschillende onderdelen op het gebied van meetkunde.

Taal
In groep 3 wordt er gestart met het leren lezen en schrijven. Dit doen we met de methodes Veilig Leren Lezen en Pennenstreken. 
In de methode Veilig Leren Lezen wordt er gewerkt aan het samen aanleren van lezen en spelling, maar er wordt ook een begin gemaakt met begrijpend lezen. Daarnaast is er aandacht voor uitbreiding van de woordenschat, communicatie en leesvaardigheid en leesplezier. De methode geeft de mogelijkheid om alle leerlingen op hun eigen niveau te bedienen. Het niveau wordt bepaald door middel van observaties en verschillende toetsen.
De methode Pennenstreken is gekoppeld aan Veilig Leren Lezen. De nieuw aangeboden letters bij Veilig Leren Lezen worden op hetzelfde moment geoefend tijdens de schrijfles. Hierdoor krijgen de leerlingen een volledig letterbeeld. In de methode leren de leerlingen het verbonden schrift.
Het is fijn wanneer er thuis ook aandacht besteed wordt aan lezen. Elke dag een kwartier lezen met uw kind stimuleert de taalverwerving. Een goed hulpmiddel hierbij is een regelmatig bezoek aan de bibliotheek.

Wereldoriëntatie
Tijdens de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek uit de methode Argus Clou. Dit is een eerste kennismaking met de vakken die bij wereldoriëntatie horen.

Handvaardigheid en tekenen
Tijdens deze creatieve vakken leren de leerlingen verschillende creatieve vaardigheden, daarnaast vinden wij het belangrijk dat ze leren samenwerken.

Gymnastiek
Op maandag en woensdag hebben de leerlingen van groep 3 gym van meester Caglar. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan verschillende sporten maar zeker ook aan sportiviteit en samenwerken. We verwachten dat ze in deze les gymschoenen en gymkleding dragen. Op woensdag start de gymles om 8.30. Op dit tijdstip horen de leerlingen omgekleed klaar te zitten.

Sociale vaardigheden
Tijdens de lessen van Orka leren de kinderen hun grenzen aan te geven en keuzes te maken aan de hand van Superhelden. Opkomen voor jezelf, een slimme plek kiezen, relaxed reageren en negeren. Ze leren ook elkaar te helpen en elkaar aan te spreken op een positieve manier.

Levensbeschouwing
Aan de hand van de methode Kleur filosoferen we over omgaan met elkaar en de wereld om ons heen.

Drama
In samenwerking met Stichting Trias krijgen de leerlingen theaterlessen, waarbij ze leren verhalen uit te beelden.

Muziek
Kees Sijbrandij zal dit schooljaar workshops muziek verzorgen met daarbij een optreden in Theater Ludens. Daarnaast zullen we naar een voorleesconcert gaan.

Cultuur
We zullen dit schooljaar met de groep naar het Haags Historisch Museum gaan en we krijgen op school de voorstelling “Reis mee met Giraf” te zien.

Websites
Websites zijn een leuke manier om af en toe extra te oefenen met uw kind. Hieronder volgen een aantal suggesties.
www.squla.nl
www.junioreinstein.nl
www.spellingoefenen.nl
www.basisonderwijs.online/woordenflitsen.html
www.redactiesommen.nl
www.klokkijken.nl

Leerkrachten: 
Juf Kelly Westerdijk: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Juf Liesbeth van Westerop: woensdag.