Groep 4

 Wat leren wij in groep 4:

  • Rekenen: heel belangrijk is het automatiseren van de sommen 1 tot 20 en de rekentafels. Dit is de basis voor het rekenen in de volgende groepen. Het is belangrijk dat de kinderen plus- en minsommen maken volgens de aanvulstrategie (zie het kopje groepsnieuws, hulp bij huiswerk)
  • Schrijven: in groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven en steeds netter, maar ook kleiner aan elkaar schrijven. Als ze goed met potlood kunnen schrijven, mogen ze het vanaf januari met een stabilo pen proberen. 
  • Taal: de kinderen  werken in verschillende taalschriften met een bijbehorend taalboek. De kinderen leren hier bijvoorbeeld wat werkwoorden en zelfstandig naamwoorden zijn. 
  • Spelling: De kinderen oefenen woordjes in een spellingschrift. De kinderen leren met spelling onder andere woorden die beginnen met de v/f, s/z en woorden op -ooi/aai/oei en de ng/nk. De kinderen moeten deze woorden ook thuis één keer per week oefenen op bloon (zie het kopje groepsnieuws, thuis oefenen)
  • Verder oefenen de kinderen nog veel met het lezen van teksten en woordrijen. Vanaf na de herfstvakantie beginnen we met begrijpend lezen met behulp van de methode nieuwsbegrip.

Het blijft heel belangrijk om iedere dag samen thuis te lezen (10-15 minuten) en om voor te lezen. Dit voorlezen mag ook in een andere taal.

In groep 4 wordt er in het begin geen huiswerk opgegeven. Na de kerstvakantie zullen zij met rekenen starten met de tafels van vermenigvuldigen. Om dit goed uit het hoofd te leren, zullen de leerlingen werkbladen meekrijgen als huiswerk en ook de opdracht om de tafels uit het hoofd te leren.

De gymlessen zijn op maandag en vrijdag bij de vakleerkracht gym. De kinderen hebben hiervoor gymkleding én gymschoenen nodig.

Leerkrachten: 
Juf Merel Kelatow: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Juf Kelly Westerdijk: woensdag.