Groep 4

Klik hier voor het nieuws uit de groep.

 

In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven. Als ze goed met potlood kunnen schrijven, mogen ze het met een stabilo pen proberen. Ze gaan werken in verschillende taalschriften met een bijbehorend taalboek en oefenen woordjes in een spellingschrift.
Heel belangrijk is het automatiseren van de sommen 1 tot 20 en de rekentafels. Dit is de basis voor het rekenen in de volgende groepen.
De kinderen oefenen nog veel het lezen van teksten en woordrijen. Vanaf januari zetten ze de eerste stappen bij het begrijpend lezen.
Vanaf groep 4 wordt er iedere week huiswerk meegegeven.
De gymlessen zijn op maandag en woensdag bij meester caglar.

Leerkrachten:
Annemieke Kortekaas: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag. 
Tijdelijk vervangen door: Salima Tannous.
Mèron Westenberg: donderdag, vrijdag.