Groep 5


Groep 5 is een belangrijk jaar, want met rekenen maken wij dan hele grote sprongen. We leren de tafels tot en met 10 en leren voor het eerst hoe we deelsommen moeten maken. We leren met taal zinnen ontleden, goede zinnen schrijven, en heel veel nieuwe woorden. Met spelling leren we steeds moeilijkere woorden goed te schrijven en met begrijpend lezen bedenken we waar een tekst nou echt over gaat.
We leren veel over geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek en beginnen met de topografie van Nederland. We houden een boekbespreking en leren hoe we een werkstuk maken. Ook starten we met Engels.
Natuurlijk is er ook nog genoeg tijd om ons op een creatieve manier te uiten tijdens knutselen, muziek, drama en ons te bewegen. En zeker niet onbelangrijk, we leren aan de hand van de Orka-superhelden hoe we op een fijne manier met elkaar om kunnen gaan.
Tenslotte krijgen we in groep 5 huiswerk.
Kortom een leuk jaar waarin we heel veel nieuwe dingen leren!

Leerkrachten:
Juf Fiona Ravestein: maandag en dinsdag.
Juf Jacqueline Wansink: woensdag t/m vrijdag.