Groep 6

De kinderen maken vanaf groep 6 deel uit van de bovenbouw. Dit betekent les krijgen in een lokaal in de bovenbouwgang, en ook geleidelijk aan wennen aan netjes en goed werken in een hoger tempo en het steeds meer dragen van eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is belangrijk, omdat je het meeste leert als je vanuit jezelf wil leren.

In de dagelijkse lessen, zoals rekenen, taal, spelling, lezen, aardrijkskunde enz. wordt voortgebouwd op de leerstof van groep 5.
Natuurlijk staan er ook een aantal uitstapjes gepland. 

Leerkrachten:
Juf Mèron Westenberg: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Juf Sakina Achahbar: woensdag.