Groep 7

 

Groep 7 is een bijzonder leerjaar en zeer belangrijk. In deze groep start de voorbereiding op het laatste jaar op de Springplank. Deze voorbereiding is intensief en wordt er hard gewerkt om kinderen op het niveau te krijgen dat volgens ons bij hen past. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen een goede voorbereiding hebben voor de toetsen die onder andere van invloed zijn op het advies voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor is een goede werkhouding nodig en is het belangrijk dat de kinderen uitgerust op school komen, na voldoende slaap en goede voeding.
Ze krijgen elke week huiswerk mee voor rekenen en spelling. Ook krijgen ze regelmatig opdrachten en leerwerk mee voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Ze moeten thuis zeker 30 min lezen per dag.

Leerkrachten:
Start schooljaar t/m januari 2022:
Juf Sakina Achahbar: maandag en vrijdag.
Juf Sonia Mhamdi: dinsdag t/m donderdag.
Na februari 2022:
Juf Kimberly Westerdijk: maandag t/m vrijdag.