Instroomgroep BovenBouw

 

Wanneer een buitenlandse leerling nét in Nederland is, in principe korter dan één jaar, is de instroomgroep dé plek om te leren, te spelen en te ontwikkelen.
Ons doel is om binnen één schooljaar de kinderen zoveel mogelijk Nederlands aan te bieden, zodat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om vervolgens te kunnen doorstromen naar een reguliere groep binnen onze school. In de instroomgroep wordt dus de basis gelegd om het Nederlandse onderwijs te kunnen volgen.

Deze bovenbouwgroep is voor kinderen van +/- 8 tot 12 jaar. De volgende onderdelen krijgen bij ons in de groep de aandacht:
• Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal
• Het leren lezen, spellen en schrijven
• Rekenen en wiskundig inzicht
• Sociale vaardigheden
• Burgerschap

Leerkrachten:
Juf Marjolein van Bruinnessen: woensdag t/m vrijdag.
Juf Melona Bodo: maandag, dinsdag.
Juf Salima Tannous: dinsdag en donderdag.