Instroomgroep Onderbouw

 

Wanneer een leerling nét uit het buitenland komt, in principe korter dan één jaar, is de instroomgroep dé plek om te leren, te spelen en te ontwikkelen.
Ons doel is om in één schooljaar tijd de kinderen zoveel mogelijk Nederlands aan te bieden, zodat zij in zoverre het Nederlands kunnen volgen, dat zij hierna kunnen doorstromen naar de reguliere groep binnen onze school. In de reguliere groep gaat het Nederlands leren en woordenschatontwikkeling nog steeds door. In de instroomgroep leggen wij de basis om het Nederlandse onderwijs te kunnen volgen.

Deze onderbouwgroep is voor kinderen van +/- 6 tot 8 jaar. De volgende onderdelen krijgen bij ons in de groep de aandacht:
• Het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal
• Het leren lezen, spellen en schrijven
• Rekenen en wiskundig inzicht
• Sociale vaardigheden
• Burgerschap

Leerkrachten:
Juf Sarah Verbree: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
Meester Ali Hosseini: vrijdag.