Onze ideeën en wensen voor de nieuwe Wijkspeelplek

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat de speelplekken in De Prinsenhof opknappen. Iedereen die gebruik maakt van Park Prinsenhof mag hierover meedenken. Dat hebben we op school heel serieus gedaan!
Kinderen van de groepen 5, 6, 7, Instroom Bovenbouw en de BSO van Vlietkinderen hebben de plek eerst goed bekeken en in 2-tallen hun ideeën opgeschreven. In de klas hebben ze de ideeën met elkaar besproken en verder uitgewerkt. Vervolgens zijn de ideeën van de klassen weer besproken in de Kinderraad en daar hebben we de wensen en ideeën die het meest voorkwamen besproken, afgewogen en vervolgens wel of niet in het Eindontwerp gezet. We hebben dit gepresenteerd aan Mw. Stoffels van de gemeente die erg onder de indruk was van het ontwerp EN van de manier waarop de kinderen hieraan gewerkt hebben.
We zijn erg benieuwd naar het Voorlopig Ontwerp dat in het nieuwe jaar aan de bewoners, en ook aan ons, bekend gemaakt zal worden!
Media
 • Geturfde knipsels TOTAAL
 • Ontwerp Wijkspeelplek TOTAAL
 • Overige wensen en ideeën TOTAAL
 • IMG_6631
 • IMG_6632
 • IMG_6633
 • IMG_6635
 • IMG_6636
 • IMG_6651
 • samen ontwerpen 1
 • samen ontwerpen 2
 • ontwerp van groep 5
 • Gemeente en Kinderraad met het Eindontwerp van Springplank en Vlietkinderen
 • Kinderraad bespreekt ook de wensen van de BSO
 • Kinderraad geeft alle wensen een plek op het ontwerp
 • Kinderraad presenteert de wensen en ideeën aan de gemeente
 • Kinderraad turft de wensen van alle groepen