Tevredenheid ouders

Een tijdje geleden zijn alle ouders uitgenodigd om mee te doen aan een tevredenheidspeiling. Ook de leerlingen en het personeel is bevraagd. Inmiddels hebben wij de rapportages binnen. De rapportages zullen wij met de kinderen, de MR en het team bespreken. We bepalen met elkaar waar we trots op zijn en wat we dus willen vasthouden. Ook kijken we naar wat volgens u en de kinderen nog beter kan. Daar zullen we samen keuzes in maken en vervolgacties aan koppelen.

De uitslagen
De belangrijkste uitslagen van de oudertevredenheidspeiling vindt u hieronder:
- 58 Ouders hebben deelgenomen.
- Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,7. Landelijk is dat ook een 7,7.
- 92% Van de ouders ziet hun kind met plezier naar schoolgaan.
- Veel ouders zijn tevreden over de leerkracht (betrokkenheid, contact en begeleiding).
- Veel ouders zijn tevreden over de aandacht voor rekenen en taal, gymnastiek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat minder tevreden over de aandacht voor wereldoriëntatie en de creatieve vakken.
- Veel ouders zijn tevreden over de sfeer en de rust en orde in de klas en op school. Minder tevreden of ontevreden zijn de ouders over de omgang van leerlingen onder elkaar.
- Veel ouders zijn tevreden over het contact met de school (informatie over hun kind en over de school).
- Ouders zijn meer dan gemiddeld tevreden over de begeleiding van kinderen met extra leerbehoeften en de intern begeleiders die dit coördineren.
- Relatief veel ouders zijn ontevreden over de huidige schooltijden en het overblijven tussen de middag.
- Ouders zijn ook niet zo tevreden over de opvang bij afwezigheid van de leerkracht.
- Tot slot zouden veel meer ouders dan gemiddeld anderen aanraden hun kind naar deze school te laten gaan.

Top 5 Meest tevreden:
Aandacht voor rekenen en taal
Begeleiding van de leerlingen
Netheid van het schoolgebouw en het plein
Rust en orde
Contact en informatie over het kind

Top 5 Minst tevreden:
Omgang van de kinderen onderling
Huidige schooltijden
Overblijf tussen de middag
Mate waarin de leerkracht naar de ouders luistert
Opvang bij afwezigheid van de leerkracht
Media
  • Team 2020 - 2021