Als u uw kind voor onze school wilt aanmelden, dan kan dat op drie manieren:

  • U vraagt de school telefonisch of in persoon naar het aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier gegevensverwerking en levert de ingevulde formulieren op school in.
  • U bent op de internetsite van de school en downloadt daar de formulieren (zie hieronder) en u stuurt de ingevulde formulieren (per e-mail of per brief) naar school of levert deze op school in.
  • U wilt eerst nog wat meer weten over de school en maakt een (telefonische) afspraak met één van de directieleden.

In het laatste geval heeft u een gesprek met een directielid en krijgt u een rondleiding door de school. Zo’n rondleiding wordt bij voorkeur afgesproken op een tijdstip dat de school ‘in vol bedrijf’ is, zodat u goed de sfeer kunt proeven en zelf kunt zien hoe de uitleg van het directielid en de uiteenzettingen in de schoolgids in de praktijk gestalte krijgen. Als u dat wenst, kunt u na het gesprek het aanmeldingsformulier meekrijgen.

Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent niet dat uw kind automatisch wordt geplaatst. Komt uw kind van een andere basisschool, dan zullen wij daar eerst informeren naar het functioneren van uw kind alvorens tot plaatsing over te gaan.

Ruim voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u bericht of uw kind wel of niet bij ons op school geplaatst kan worden. Als uw kind geplaatst wordt, dan kan uw kind gebruik maken van de ‘wenregeling’. Dit houdt in dat uw kind kort voor zijn vierde verjaardag (vanaf 3 jaar en 10 maanden) enkele ochtenden of middagen op school kan komen wennen (maar nooit meer dan de wettelijk vastgestelde 5 dagdelen). De leerkracht bij wie uw kind in de groep zal worden geplaatst neemt enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, contact met u op.
Meer informatie over het beleid rondom aanmelding en toelating (zoals de voorrangsregels die de school hanteert), vindt u onder de knop Informatie, bij Onderwijs.

U kunt hieronder het aanmeldings- en toestemmingsformulier  downloaden, invullen en naar school versturen of op school afgeven.

Voor de bekostiging van de school is het noodzakelijk dat u de Ouderverklaring Schoolopleiding invult. Dit formulier krijgt u mee op het moment dat uw kind op school gaat wennen, samen met enkele andere zaken.

Als u moeite heeft met het invullen van de formulieren, dan kunt u op school om hulp hierbij vragen.


OP DIT MOMENT IS ER ALLEEN PLEK VOOR NIEUWE AANMELDINGEN VOOR DE KLEUTERGROEPEN en INSTROOMGROEPEN

Aanmeldingsformulier basisschool De Springplank
Toestemmingsformulier gegevensverwerking en gebruik foto's ouders