Voor alle buitenschoolse opvang werkt de school samen met onze opvangorganisatie Vlietkinderen, die voorschoolse (VSO), tussenschoolse (TSO) en naschoolse (NSO) opvang organiseert in hetzelfde gebouw. De VSO en NSO worden georganiseerd in hun eigen - daartoe ingerichte- ruimte. De TSO wordt georganiseerd in het eigen klaslokaal en (na het eten) in de eigen ruimte en/ of op de speelpleinen. Het staat ouders vrij om hiervan wel of niet gebruik te maken. De kosten komen voor rekening van de ouders.
Voor meer informatie en aanmelden:
www.vlietkinderen.nl