Leerplicht en verlof

Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten jongeren vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht.  U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders ook strafbaar als zij hun kind thuis houden. 

Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Deze afspraken staan in de Leerplichtwet.

 

Vrijstelling van de leerplicht

Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk.

Documenten over leerplicht en verlof vindt u hieronder. Op de laatste schooldag voor de vakanties, zal leerplicht controles uitvoeren m.b.t. verzuim. 

Documenten met betrekking tot verlof aanvragen:
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek art. 11f of 11g