De Springplank telt ongeveer 170 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Dat betekent, dat er rond de 20 - 25 leerlingen in een groep zitten. We houden onze groepen bewust kleiner, zodat we de leerlingen de juiste ondersteuning kunnen geven.

De kinderen zijn ingedeeld naar leeftijd. Binnen de groep wordt gewerkt op minimaal drie niveaus. Waar nodig krijgen de kinderen extra hulp of uitdaging op allerlei vakgebieden.
De Springplank heeft ook 2 instroomgroepen: een onderbouw- en een bovenbouwgroep. Hierin worden de leerlingen geplaatst die direct uit het buitenland komen en niet of nauwelijks Nederlands spreken. Dit zijn groepen van maximaal 15 leerlingen.


De Springplank hanteert een aantal voorrangsregels bij het plaatsen van een kind op de aanmeldlijst. Een kind krijgt voorrang wanneer:
- er al een broertje of zusje bij ons op school zit,
- het kind in de wijk De Prinsenhof woont,
- het kind gebruik maakt van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf in 
  De Waterlelie,
- ouders specifiek kiezen voor een algemeen toegankelijke basisschool.

Documenten die betrekking hebben op het onderwijs:

Toelatingsbeleid Panta Rhei, 2018
Procedure basisschooladvies Panta Rhei