Privacy

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het privacyreglement van Panta Rhei en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt, hebben wij daarom herzien en aangevuld op de punten waar de AVG dit vereist.

Foto's maken door ouders
Op school nodigen we ouders graag uit bij activiteiten en vieringen, bijvoorbeeld bij een kerstviering of schoolreis. Ouders nemen tijdens deze activiteiten en vieringen vaak ook zelf foto's. De school is daar niet verantwoordelijk voor. Ook niet als ouders hun foto's delen op internet. Maar ouders moeten zich natuurlijk wel aan de wet houden. Als zij foto's maken op een openbare plek, bijvoorbeeld de dierentuin, moeten ze zelf opletten dat ze de privacy van de persoon op de foto niet schenden.
De school is geen openbare plek. Daarom mag de school regels opstellen voor het maken van foto's door ouders. De regels bij ons op school zijn:
- Wees als ouder terughoudend in het maken en delen van foto’s.
- Maak het liefst foto’s en filmpjes waar alléén uw eigen kind op staat.
- Het is verboden om foto’s die zijn gemaakt op school, publiek te delen.
De school maakt zelf ook foto’s van de vieringen en activiteiten en deze plaatsen we op de website. Wij zorgen dat daar geen leerlingen op staan waarvan ouders geen toestemming hebben gegeven.

Alle documenten rondom privacy vindt u hieronder.

Privacy statement bezoekers website De Springplank
Protocol gebruik van camera- en videobeelden
Protocol cameratoezicht De Waterlelie jan 2019
Informatieformulier gegevensverwerking ouders
Privacyreglement Panta Rhei
Register van bewaartermijnen
Privacyverklaring basisschool De Springplank
Privacyregeling samenwerkingsverband SPPOH
Toestemmingsformulier gegevensverwerking en gebruik foto's ouders