Eén van de belangrijkste waarden bij ons op school is 'veilig en beschermd'.

Ieder kind moet zich veilig voelen om zo tot leren te kunnen komen.

Hieronder staat een aantal  maatregelen en aanpakken die wij hanteren om deze veiligheid ook te kunnen bieden

 

Anti-pestcoördinator, vertrouwenspersoon en aandachtfunctionarissen

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Veenstra. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via aveenstra@basisschooldespringplank.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Verbree. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via sverbree@basisschooldespringplank.nl.
De aandachtfunctionarissen voor handelen bij een vermoeden van kindermishandeling zijn mevr. Bergen (lbergen@basisschooldespringplank.nl) en mevr. van Renswoude (mvrenswoude@basisschooldespringplank.nl).

 

Anti-pestprogramma

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen jaarlijks de "Orkatraining". Dit is een training voor sociale vaardigheden en sociaal- emotionele ontwikkeling. Hiermee zetten we preventief in op een veilig en positief pedagogisch klimaat. Deze training wordt gegeven door een externe specialist.

 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving en het welbevinden van onze leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Enquête-tool van Vensters.


Ondersteuning

Op onze school bieden we de leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben om de potentie die zij hebben waar te kunnen maken. De ondersteuning die we kunnen geven, staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Hierin omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod.

Documenten Sociale Veiligheid en ondersteuning:
Anti-pestprotocol 2017
Informatiefolder regelingen rond klachten misstanden etc. Panta Rhei
Klachtenregeling Panta Rhei
Ondersteuningsplan 2017-2021
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De Springplank
Notitie School en Echtscheiding
Orka, aan de slag met gedrag
Beleid schorsen en verwijderen
Schoolondersteuningsplan Springplank 2017 - 2021
Schoolplan Springplank 2019-2023