Eén van de belangrijkste waarden bij ons op school is 'veilig en beschermd'.

Ieder kind moet zich veilig voelen om zo tot leren te kunnen komen.

Hieronder staat een aantal  maatregelen en aanpakken die wij hanteren om deze veiligheid ook te kunnen bieden

 

Anti-pestcoördinator, contactpersoon bij pesten en aandachtfunctionarissen

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Veenstra. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via a.veenstra@basisschooldespringplank.nl.
De contactpersonen bij pesten op onze school zijn mevr. Verbree en mevr. Veenstra. U kunt hen bereiken via s.verbree@basisschooldespringplank.nl.
en a.veenstra@basisschooldespringplank.nl.
De aandachtfunctionarissen voor handelen bij een vermoeden van kindermishandeling zijn mevr. van Renswoude (m.vanrenswoude@basisschooldespringplank.nl) en mevr. Westenberg (m.westenberg@basisschooldespringplank.nl).

 

Anti-pestprogramma

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen jaarlijks de "Orkatraining". Dit is een training voor sociale vaardigheden en sociaal- emotionele ontwikkeling. Hiermee zetten we preventief in op een veilig en positief pedagogisch klimaat. Deze training wordt gegeven door een externe specialist.

 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving en het welbevinden van onze leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Enquête-tool van Vensters.


Ondersteuning

Op onze school bieden we de leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben om de potentie die zij hebben waar te kunnen maken. De ondersteuning die we kunnen geven, staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Hierin omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH
School Ondersteunings Profiel Springplank 2021- 2025

Overige documenten Sociale Veiligheid en ondersteuning:
Anti-pestprotocol 2018
Informatiefolder regelingen rond klachten misstanden etc. Panta Rhei
Klachtenregeling Panta Rhei
Meldcode ATB De Springplank- februari 2022
Notitie School en Echtscheiding
Orka, aan de slag met gedrag
Time-out protocol 2021-2022.
Regels tso mrt 2022
Tso Time-out aansluitend op de handelswijze van school
Beleid schorsen en verwijderen
Schoolondersteuningsplan Springplank 2017 - 2021
Schoolplan Springplank 2019-2023