Medezeggenschapsraad

Beste ouders/ verzorgers, Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de MR en de GMR! Het is voor onze school erg belangrijk dat u als ouder de ruimte heeft om mee te denken over het beleid van de school. Die mogelijkheid is er door lid te worden van de MR of GMR.

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school heeft een MR: een medezeggenschapsraad. Dit is de mogelijkheid voor ouders/ verzorgers en personeel om invloed te hebben op het beleid van de school. Onderwerpen waarover u dan meedenkt, zijn onder andere: de financiën, onderwijsthema’s, schoolspecifieke taken en het vaststellen van het schoolplan.
Wat doet u als lid van de MR?
 - De MR vergadert 5 keer per jaar in de avond waarbij u aanwezig bent
 - U kunt onderwerpen aandragen die u belangrijk vindt om te bespreken
 - U beslist mee over het beleid en de plannen van de school

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Onderwerpen die belangrijk zijn voor meerdere scholen van onze stichting Panta Rhei worden behandeld in de GMR. In de GMR zitten 1 ouder en 1 leerkracht van elke school binnen de stichting. De GMR is opgesplitst in werkgroepen. Er zijn drie vaste onderwerpen en de overige onderwerpen van de werkgroepen worden aan het begin van het schooljaar bepaald. Wat doet u als lid van de GMR?
 - De GMR vergadert 6 keer per jaar in de avond waarbij je aanwezig bent
 - Er zijn een aantal bijeenkomsten van de werkgroepen waarbij u aanwezig bent.

Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden? Zou u misschien zelfs eens een vergadering willen bijwonen? Vraag dan naar meer informatie bij onze huidige MR leden: Karin Kasius (voorzitter), Muriel de Vreede (ouders), of Merel Kelatow, Fiona Ravensteijn, Kimberly Westerdijk (leerkrachten).

Meer informatie kunt u vinden in de bijlage.

Folder Medezeggenschapsraad

notulen MR 20-04-2020
notulen MR 02-03-2020
notulen MR 11-11-2019
notulen MR 16-09-2019
notulen MR 25-6-2019
verslag mr 29-01-2019
verslag mr 13-11-2018
verslag mr 18-09-2018
verslag mr 06-02-2018