Medezeggenschapsraad

Jaarverslag 2020-2021.pdf

Elke school heeft een MR: een medezeggenschapsraad. Dit is de mogelijkheid voor ouders/ verzorgers en personeel om invloed te hebben op het beleid van de school. Onderwerpen waarover wordt meegedacht zijn onder andere: de financiën, onderwijsthema’s, school-specifieke taken en het vaststellen van het schoolplan.

De MR vergadert 5 keer per jaar samen met de directie van de school. Daarnaast wordt er nog apart vergaderd door de MR-leden.

De MR van basisschool de Springplank bestaat uit 6 leden:
Ouders:
Karin Kasius, voorzitter
Muriel de Vreede
VACATURE
Personeel:
Kimberly Westerdijk, leerkracht groep 7, secretaris
Fiona Ravenstein, leerkracht groep 5
Merel Kelatow, leerkracht groep 4 (plaatsvervangend lid en secretaris i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof).

Daarnaast nemen wij als school ook deel aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onderwerpen die belangrijk zijn voor meerdere scholen van onze stichting Panta Rhei worden behandeld in de GMR. In de GMR wordt basisschool de Springplank vertegenwoordigd door Jacqueline Wansink (leerkracht groep 6). 

De GMR is opgesplitst in werkgroepen. Er zijn drie vaste onderwerpen en de overige onderwerpen van de werkgroepen worden aan het begin van het schooljaar bepaald. 

Heeft u vragen over de MR of GMR? Zou u misschien zelfs eens een vergadering willen bijwonen? Vraag dan naar meer informatie bij onze huidige MR leden. 

Meer informatie kunt u vinden in de bijlage.

Folder Medezeggenschapsraad

notulen MR 11-01-2021
notulen MR 20-04-2020
notulen MR 02-03-2020
notulen MR 11-11-2019
notulen MR 16-09-2019
notulen MR 25-6-2019