De Ouderraad van De Springplank

De ouderraad ondersteunt het team en de school bij al haar evenementen, zoals begeleiding bij excursies, organiseren van Sinterklaas, Kerst en andere festiviteiten, zoals het Waterleliefeest. De ouderraad zorgt er samen met het team voor, dat onze kinderen zo veel mogelijk opsteken van de cultuur, de feesten en de excursies.

De leden van de ouderraad zijn:
Tugcen Tokman (ouder)
Joedrienne Coco (ouder)
meester Maurits (activiteiten-coördinator van school)

Ouderbijdrage
Met de vrijwillige ouderbijdrage worden door de ouderraad de kosten betaald van o.a.: het Sinterklaas-, Kerst-, Paas- Suiker- en Zomerfeest, de afscheidsavond, de sportdag en de jubilea.
In overzicht te betalen ouderbijdragen 2021 leest u meer over de ouderbijdrage voor dit (kalender-)jaar. Zoals u begrijpt, kost alles geld. De ouderraad vraagt deze bijdrage, omdat deze kosten niet vergoed worden door de overheid. Als een ouder moeite heeft met het betalen van de bijdrage, gaan we samen kijken of hier een oplossing voor te vinden is. Het niet voldoen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten.