De Ouderraad van De Springplank

De ouderraad ondersteunt het team en de school bij al haar evenementen, zoals begeleiding bij excursies, organiseren van Sinterklaas, Kerst en andere festiviteiten, zoals het Waterleliefeest. De ouderraad zorgt er samen met het team voor, dat onze kinderen zo veel mogelijk opsteken van de cultuur, de feesten en de excursies.

De leden van de ouderraad zijn:
Lisette Meyer (leerkracht, coördinator school)
Anna Sobral (ouder, coördinator ouders)
Tugcen Tokman (ouder)
Joedrienne Coco (ouder)

Ouderbijdrage
Met de vrijwillige ouderbijdrage worden door de ouderraad de kosten betaald van o.a.: het Sinterklaas-, Kerst-, Paas- Suiker- en Zomerfeest, de afscheidsavond, de sportdag en de jubilea.
In het overzicht te betalen ouderbijdragen 2019 leest u meer over de ouderbijdrage voor 2019. Zoals u begrijpt, kost alles geld. De ouderraad vraagt deze bijdrage, omdat deze kosten niet vergoed worden door de overheid. Leerlingen van groep 8 gaan op kamp. De kosten voor het kamp worden per jaar vastgesteld.