Onze school staat midden in de wijk Prinsenhof. In deze wijk werken wij nauw samen met andere organisaties. De school bewoont samen met enkele van deze organisaties het moderne, goed uitgeruste gebouw De Waterlelie.

De school telt momenteel acht groepen en twee instroomgroepen (voor onderbouw en bovenbouw) voor kinderen die het Nederlands nog niet beheersen.

Het leerlingaantal is flink groeiende. Het is daarom belangrijk uw kinderen tijdig, liefst zo vroeg mogelijk, aan te melden. Zo kunnen we een plaatsje voor uw kind reserveren.

Onze school is voortdurend in beweging en ontwikkelt nieuwe ideeën, die met de bestaande visie en werkwijze worden geïntegreerd om tot ´uitstekend onderwijs` te komen. Kenmerkend voor onze school is misschien toch wel de grote aandacht voor de speciale leerlingbegeleiding in allerlei vormen en in samenspraak met andere diensten.

Wij zijn een 'Algemeen Toegankelijke Basisschool', waarbij in beginsel voor ieder kind dat op onze school wil komen of waarvan de ouders een plek zoeken, ruimte moet zijn om zich te ontwikkelen.

Onze school heeft twee instroomgroepen: één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw en daarmee is al veel ervaring opgebouwd. In de instroomgroepen van maximaal 15 leerlingen plaatsen wij kinderen die nog geen Nederlands spreken en verstaan. Met intensieve lesmethoden leren wij deze kinderen in ca. één jaar Nederlands en kennis van onze cultuur, zodat zij daarna op onze (of desgewenst op een andere) basisschool in een reguliere groep kunnen worden geplaatst. Kleuters die het Nederlands niet beheersen, worden in een reguliere groep geplaatst, en door de leerkracht van de instroomgroep twee middagen per week uit de groep gehaald voor een intensieve taaltraining.