Onze school staat midden in de wijk Prinsenhof. In deze wijk werken wij nauw samen met andere organisaties. De school bewoont dan ook samen met deze organisaties het modern, goed uitgerust gebouw De Waterlelie.
De school telt momenteel negen groepen en twee schakelklassen (voor onderbouw en bovenbouw)
Het leerlingaantal in de kleutergroepen is flink groeiende. Het is daarom belangrijk uw kinderen tijdig, liefst zo vroeg mogelijk, aan te melden. Zo kunnen we een plaatsje voor uw kind garanderen.

Onze school is voortdurend in beweging en ontwikkelt nieuwe ideeën, die met de bestaande visie en werkwijze worden geïntegreerd om tot ´uitstekend onderwijs` te komen. Kenmerkend voor onze school is misschien toch wel de grote aandacht voor de speciale leerlingbegeleiding in allerlei vormen en in samenspraak met andere diensten.
Wij zijn een 'Algemeen Toegankelijke school',  waarbij in beginsel voor ieder kind, dat op onze school wil komen of waarvan de ouders een plek zoeken, ruimte moet zijn om zich te ontwikkelen.
Verder heeft onze school twee instroomgroepen; één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw en daarmee is al veel ervaring opgebouwd. In de instroomgroepen van maximaal 15 leerlingen plaatsen wij kinderen die nog geen Nederlands spreken en verstaan. Met intensieve lesmethoden leren wij deze kinderen in ca. één jaar Nederlands en kennis van onze cultuur, zodat zij daarna op onze (of desgewenst op een andere) basisschool in een reguliere groep kunnen worden geplaatst. De kinderen van de kleutergroepen (1/ 2)  worden in een reguliere groep geplaatst, maar door de leerkracht van de instroomgroep twee middagen per week uit de groep gehaald voor een intensieve taaltraining. De leerlingen van groep 3 en 4 worden, net als de leerlingen van de instroomgroep bovenbouw, de gehele week in de instroomgroep geplaatst, opdat zij door intensieve training zo snel mogelijk zich de Nederlandse taal eigen kunnen maken om daarna naar een reguliere klas te gaan en het verdere onderwijs kunnen volgen.